Informare

Stadsmaker|Stadsonderzoeker

Hoe maak je een stad? Hoe zorg je ervoor dat een plek waar tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen dicht op elkaar wonen zich er ook thuis voelen? Dat is een vraag die mij in mijn werkt drijft, juist nu de angst voor ‘de ander’ in de samenleving groot is. Wie zich thuis voelt, is vaker tevreden, voelt zich betrokken bij en wil meer doen voor zijn of haar directe woonomgeving. Ik heb, door ruim 15 jaar ervaring als stadsmaker en stadsonderzoeker, veel kennis over goed en gezond leven in de stad.

Stadsmaker

Sinds 2011 verzorg ik de projectcoördinatie van Corpovenista, het kennisplatform van grootstedelijke woningcorporaties. In 2017 organiseer ik voor Corpovenista onder meer een reeks inspiratiesessies. Over kwetsbare groepen, big data en ‘het arrangement sociaal wonen’. Met het Thuismakerscollectief verken ik de mogelijkheden om een experiment te starten om portiekbewoners zich beter thuis te laten voelen. Voor KWH begeleid ik dit jaar het intervisietraject ‘Leren van Elkaar’, gericht op de uitwisseling van kennis tussen woningcorporaties rondom beleidsparticipatie.

Ook op cultureel gebied draag ik graag bij aan de stad. Met ondernemer Silvester de Ruig wil ik het eerste filmfestival voor filmklassiekers in Nederland van de grond tillen. Met (en naar het idee van) stadssociologe Wenda Doff start ik dit jaar met de organisatie van academische schrijfretraites.

Mijn ideale stad is ook een groene stad. Een stad waarin wij niet alleen oog hebben voor elkaar, maar ook voor al het andere leven dat er huist. Veel van mijn eigen struintochten door parken, langs sloten en andere plukjes stadsgroen verwerk ik in een jeugdroman waarin een hoofdrol is weggelegd voor een rat in de stad.

Stadsonderzoeker

Als onderzoeker werkte ik recent samen met Wenda Doff, in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, aan een literatuurstudie naar de invloed van gemengd wonen. Eerder verdiepte ik mij onder meer in de economie van de wijk, luchtkwaliteit in de stad en effectieve manieren van samenwerken en kennisoverdracht in de stad.

 

Informare op Pinterest

Deel deze pagina via:Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook