Luchtkwaliteit: de impact van roet

Zee- en Havenblind

Blog

De effecten van het zee-en haventransport worden nauwelijks gemeten. Klimaatjournaliste Bernice Notenboom maakte onlangs een film over de impact van zeevracht op het klimaat: Sea Blind. Enkele van haar bevindingen: de roetuitstoot van 1 miljoen auto’s is net zo groot als die van een (1!) cruiseschip per jaar. De enorme roetuitstoot van grote container- en cruiseschepen valt als een zwarte deken op het ijs is neer en trekt warmte aan, waardoor ijskappen sneller smelten. Ze stelt dat we allen ‘Zeeblind’ zijn: we hebben geen oog voor de impact van vervoer over zee op het klimaat. Ik stel dat we even Havenblind als Zeeblind zijn: we hebben ook geen oog voor de impact van haven- en havengerelateerd vervoer op de gezondheid van mensen die in en rondom een havengebied wonen. Samen met de DCMR Milieudienst Rijnmond heb ik daarom enige tijd geleden geprobeerd een eerste, ruwe schatting van de impact van haven(gerelateerd) transport op de gezondheid van Rotterdammers te maken.

Lees verder

Bestuurlijke bruikbaarheid van een Roetindicator

Onderzoek

Dit onderzoekt toont de impact van roet op de gezondheid en de bestuurlijke bruikbaarheid van een nieuw instrument om die impact te berekenen. Het onderzoek laat zien dat wat in de wetenschap bekend is over de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging, niet goed landt in de Nederlandse bestuurspraktijk. Geadviseerd wordt om een weging van risicofactoren te maken: hoe slecht is vieze lucht nu als je het vergelijkt met bijvoorbeeld roken of overgewicht? En hoe kosteneffectief is luchtbeleid, uitgedrukt in gezondheidswinst?  Ook laat het onderzoek zien dat het nationale beleid rondom snelwegen  de ambitie bij gemeenten tempert om zelf een extra stap te zetten: zij zien hun lokale inspanningen dikwijls verdampen door de snelheidsverhoging op de rijkswegen.

Bekijk het rapport (via ISSUU)

Bekijk de bijbehorende kaartenatlas, met roetkaarten van onder meer Rotterdam en Amsterdam (via ISSUU)

Omgaan met onzichtbaarheid en onzekerheid

Artikel in Tijdschrift Lucht

De Nederlandse overheid onderbouwt nieuw beleid voor de luchtkwaliteit sterk op de normen die de EU aan Nederland stelt. Ze leunt bij het berekenen van de resultaten van haar inspanningen sterk op de Monitoringstool. Dit is een arbitraire aanpak, want ook onder deze normen is er sprake van aanzienlijke gezondheidsschade. Bovendien is de monitoringstool, zoals die nu wordt toegepast, niet erg betrouwbaar.

Bekijk het artikel in Lucht: Omgaan met onzichtbaarheid en onzekerheid (PDF)

Lezing op een schip tijdens Wereldhavendagen

Presentatie

Tijdens de Wereldhavendagen waren de bezoekers van dit oerrotterdamse evenement mijn publiek. Die dag vertelde ik in het kombuis van de Geertruida – soms overstemd door shantykoren – over het effect van de Rotterdamse haven op de luchtkwaliteit in de stad. Naast een eerste raming van de effecten sprak ik over de barrières die – ondanks alle wetenschappelijke kennis van de gezondheidseffecten – ervoor zorgen dat inperking van de nadelige effecten voor de gezondheid een lastige opgave blijft.

Bekijk de presentatie, met daarin opgenomen een schatting van de gezondheidseffecten van de haven.

Te gast bij talkshow DRAAD

Interview

DRAAD is dé politieke talkshow over alles waar het hart van de Rotterdammer sneller van slaat.  Samen met oud-collega en AD-journalist Antti Liukku ben ik te gast bij deze Rotterdamse talkshow, die maandelijks in de Arminiuskerk plaatsvindt. Antti verhaalt over vriendjespolitiek bij deelgemeente Feijenoord en ik vertel over de slechte luchtkwaliteit in Rotterdam. En waarom ondanks alle kennis over de schadelijke gezondheidseffecten de bewoners rondom de ‘s Gravendijkwal nog steeds vieze lucht inademen.

Bekijk de uitzending (mijn item vanaf 1h.02)

Dag van de Luchtkwaliteit

Presentatie

Tijdens de Dag van de Luchtkwaliteit gaf ik samen met Ingrid Walda van de GGD Rotterdam-Rijnmond een presentatie over ons roetonderzoek. Onze belangrijkste boodschap aan de aanwezigen: de context doet er toe! Op dit moment landt veel kennis over de schadelijkheid van een slechte luchtkwaliteit op de gezondheid niet in de bestuurspraktijk. Het is een lastige kwestie: gezondheid moet in de discussie wedijveren met kwesties als bereikbaarheid en vrijheid (harder rijden!). Maar ook spreken onderzoekers in dit dossier de taal van de bestuurspraktijk niet. Wie als onderzoeker in de context duikt, kan op zoek naar mogelijkheden om de nieuwe kennis in de bestuurspraktijk te laten landen.

» Bekijk onze presentatie

In het nieuws over de impact van roet op de gezondheid

Uitzending NOS

Wie ‘luchtkwaliteit & gezondheid’ als onderwerp kiest om processen van kennisoverdracht te bestuderen, krijgt vanzelf veel inhoudelijke expertise. Onlangs boden ongeruste bewoners die langs de snelwegen A10 en A13 wonen hun vieze lakens aan de Tweede Kamer aan. Ze vragen aandacht voor de slechte luchtkwaliteit. Roet, hoofdzakelijk afkomstig van dieselvoertuigen, vormt één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid langs drukke wegen. Ik vertel in dit nieuwsitem over de impact van roet op de gezondheid.

Bekijk het nieuwsitem van de NOS

Deel deze pagina via:Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook