Winnend woonconcept voor kwetsbare groepen

Hoe ontstaat woongeluk in een appartementencomplex van 288 sociale huurwoningen waar minimaal een derde van de huurders kwetsbaar is? Dat is de vraag van de woonchallenge die woningcorporatie Eigen Haard deze zomer uitschreef voor woongebouw Z1 in Amsterdam Noord.  Team Eigen Thuis ging daarmee aan de slag en ontwikkelde een passend woonconcept voor Z1 en voor soortgelijke projecten in de toekomst. Met dit concept wonnen we in oktober de challenge. 

Het uitgangspunt van het concept vormt de thuisgevoelgedachte. Uit onderzoek van Thuismakers Collectief blijkt dat huurders die zich thuis voelen actiever zijn in de buurt, zich veiliger voelen in hun woning, portiek en buurt, meer buren kennen, vaker met hen in gesprek zijn en bereid zijn om te investeren in hun woonomgeving (zowel in tijd als geld, door plantjes neer te zetten, schoon te maken, sociale initiatieven te starten, etc.) De kern van thuisgevoel zit in het gevoel van controle. Huurders die ervaren dat zij zeggenschap hebben over hun omgeving en dat zij mee kunnen beslissen, voelen zich eerder thuis dan huurders die dat niet ervaren.

Bouwstenen thuisgevoel

Het woonconcept van Team Eigen Thuis vertaalt de vier bouwstenen van thuisgevoel (mens & netwerk, de plek, routines & rituelen, en organisatie) naar een praktisch woonconcept. We besteden aandacht aan het begrijpen van de mogelijke doelgroepen die Eigen Haard een thuis kan bieden (denk aan ouderen, tienermoeders, zwerfjongeren en gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben). En we geven, op basis van ervaringen uit het verleden, aan welke doelgroepen goed met elkaar samen kunnen wonen. Hiertoe hebben we een doelgroepenmatrix ontwikkeld, die de komende maanden zal worden verfijnd.

Gemengd wonen is altijd afhankelijk van een goede screening en zorg vooraf om de juiste mensen te selecteren die bereid zijn op de lange termijn te investeren in de gemeenschap. Hoe meer aandacht aan de voorkant, hoe groter de kans van slagen. Daarom vinden we dat niet alleen de kwetsbare doelgroepen in Z1 zorgvuldig moeten worden geplaatst, maar dat dit ook geldt voor de 70 procent reguliere sociale huurders. Zij dienen gemotiveerd te zijn om in Z1 te wonen, en zijn bereid een bijdrage te leveren aan de leefgemeenschap waarin ze terecht komen.

In onze opvatting is een ideale leefgemeenschap klein. Het wooncomplex Z1 is groot, maar door de juiste mix van doelgroepen per verdieping en door en beperkte toegankelijkheid van de woonblokken willen we in het wooncomplex een waar hofjesgevoel creëren: kleine gemeenschappen binnen een grotere gemeenschap, wat leidt tot een sterker gevoel van onderlinge verbondenheid en controle. En daarmee tot een gevoel van thuis en het ervaren van woongeluk.

Team Eigen Thuis

Team Eigen Thuis is een brede samenwerking van Thuismakers Collectief, ontwikkelaar Era Contour, architectenbureau YasJas en zorgorganisatie Timon. Door de bundeling van onze krachten gaat achter dit woonconcept een brede kennis schuil over zorgverlening en zorgpartijen, doelgroepen, ontwerp van woonomgevingen, netwerken in de stad, procesbegeleiding, en businesscases bij dergelijke ontwikkelingen.

Deel deze pagina via:Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *